<div align="center"> <h1>Stanica Przystań -Hufca ZHP PŁOCK</h1> <h3>Stanica Przystań w Soczewce oferuje biwaki i zielone szkoly, kolonie, obzy i imprezy plenerowe</h3> <p>biwak stanica ośrodek wypoczynek kolonie obozy zielone szkoły Płock ZHP</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.plock.zhp.org.pl/przystan/index.php3" rel="nofollow">www.plock.zhp.org.pl/przystan/index.php3</a></p> </div>